Protect our green belt and green wedges

Some years ago, Labour’s Kevin Brennan said that the Greenbelt would not be built upon, yet today we see thousands of houses being built on it. This will have a huge impact on our already stretched road network. It is a ticking time bomb waiting for Cardiff West’s workers, trying to get around Cardiff to earn a living.

The Green Wedges within the Cardiff West boundary lack sufficient protection to remain as spaces for residents to access for recreation and exercise. The Local Development Plan needs an urgent review. I will press Cardiff Council to undertake this review. Residents across the constituency have been giving me the same message – That Labour just isn’t listening. For years, Labour has taken your vote for granted. Labour isn’t working hard for the residents of Cardiff West. It’s time to make that change. It’s time to vote Conservative

 

Rhai blynyddoedd yn ôl, dywedodd y gwleidydd Llafur, Kevin Brennan, na fyddai unrhyw adeiladu’n digwydd ar y llain las, ond heddiw mae miloedd o dai yn cael eu hadeiladu arni. Bydd hyn yn cael effaith anferth ar ein rhwydwaith ffyrdd sydd dan bwysau’n barod. Mae hon yn fom amser yn ticio i weithwyr Gorllewin Caerdydd sy’n ceisio symud o gwmpas y Ddinas i ennill eu bywoliaeth.

Nid yw’r Lletemau Glas o fewn ffin Gorllewin Caerdydd yn cael eu diogelu’n ddigonol fel mannau agored ar gyfer gweithgareddau hamdden ac ymarfer i’r preswylwyr.  Mae angen adolygu’r Cynllun Datblygu Lleol fel mater o frys. Byddaf yn pwyso ar Gyngor Caerdydd i gynnal yr adolygiad hwn. Mae preswylwyr ar draws yr etholaeth wedi rhoi’r un neges imi – Dydy Llafur ddim yn gwrando. Am flynyddoedd, mae Llafur wedi  cymryd eich pleidlais yn ganiataol. Nid yw Llafur yn gweithio’n galed dros breswylwyr Gorllewin Caerdydd. Mae’n bryd i ni newid hyn. Mae’n bryd i chi bleidleisio i’r Ceidwadwyr.